фото Навчання Біодинаміки (BCST) в Україні

Навчання Біодинаміки (BCST) в Україні

Відкрито набір на другий потік навчання, який почнеться 27 листопада 2024. Якщо ви відчуваєте покликання здобути кваліфікацію біодинамічного краніосакрального терапевта, тоді запрошуємо вас познайомитися з нашою Міжнародною дворічною програмою навчання за участю всесвітньо відомих викладачів та однією з найкращих у світі сертифікацій. Наш Інститут сформувався навколо ідеї розвивати якість Біодинаміки в Україні, чистоту у викладанні та підтримки студентів у практиці. Ми дбаємо про те, щоб випускати висококваліфікованих фахівців, які вміють проводити послідовність і повторюваність результатів у терапії. Наше навчання об'єднує як класичне коріння терапії, так і останні розробки в галузі терапії тривоги, болю і травми.

іконка

Як виглядає процес навчання біодинаміки

Фото з потоку навчання 2021-2024 зроблені в Києві у вересні 2023

іконка

Про біодинамичний підхід

Біодинамічний підхід у краніосакральній терапії передбачає зсув сприйняття від різних симптомів і патернів досвіду (стиснення, патології, травма тощо), що утримуються тілом, до внутрішніх сил, які їх організовують. Замість того щоб прикладати сліпу силу ззовні, спрямовану на усунення симптому, ми навчаємо орієнтуватися на всю людину і на глибинні сили здоров'я, які відчуваються навченими руками, як тонкі рухи тканин і рідин. Ми навчаємо Біодинаміці, як глибокої тілесної терапії, де справжні зміни ініціюються мудрістю тіла. Студенти навчаться слідувати внутрішньому плану лікування, підтримувати внутрішнє прагнення організму від фрагментації до здоров'я та процес природної реорганізації.

іконка

Останні розробки

Ключові навички освоюються спільно з вивченням нейробіології, ембріології, анатомії, фізіології, сучасних досліджень травми і болю. Ми навчаємо терапевтичної роботи із захисними механізмами (активацією і дисоціацією), які виникають при сприйнятті загрози і є причиною багатьох захворювань. Ми навчаємо студентів підтримувати безпеку, допомагати клієнтам знаходити життєві ресурси і проживати побічні ефекти травми в керованих кількостях і в спокої.

іконка

Мистецтво дотику

Під час навчання особлива увага приділяється розвитку пальпаторних, перцепційних і лікувальних навичок, які практик, що навчається, може інтегрувати крок за кроком. Щоб майстерно усвідомлювати тонкі рухи і якості тіла, необхідно розвинути високий ступінь чутливості. Тому ми практикуємо тілесну усвідомленість, а анатомію розкриваємо через самопізнання. Тілесна усвідомленість розвиває здатність розрізняти тканини і структури всередині вашого власного тіла і, зрештою, в тілі вашого пацієнта. Також це важливо для вміння працювати із сомато-емоційними патернами, як власними, так і клієнтів.

іконка

Учбовий процес

Навчання складається з 10ти п'ятиденних семінарів у рамках двох років. Цей період часу необхідний, щоб ключові навички могли розвиватися за рахунок регулярної практики. Семінари являють собою потужний досвід навчання і є поєднанням викладання в усній формі, обговорень, досліджень у малих групах і практичної роботи з тілом. Інформація та навички, отримані на кожному семінарі, нашаровуються одна на одну й отримують розвиток під час наступних семінарів. Існує низка елементів, що проходять через весь курс, які створюють основу успішної практики: навички встановлення контакту і лікування, розуміння лікувального процесу, управління практикою і саморозвиток.

іконка

Цілісність навчання

Навчання передбачає практику між семінарами, виконання домашніх завдань, проходження особистої терапії та систему постійного оцінювання з регулярним зворотнім зв'язком. Розвиток практичних навичок ґрунтується на власних дослідженнях і досвіді терапії учня, підкріплених підтримкою з боку викладачів і асистентів. Наприкінці першого року є програма самооцінювання, яка допоможе прояснити будь-які області невизначеності. На другому році навчання передбачена програма вивчення конкретних випадків із практики, пропонована для розвитку вашого розуміння практики та лікувальних процесів.

іконка

План навчання з біодинаміки

 • Дотик у полі взаємин

  Дослідження явищ дотику, простору, сприйняття та форм Припливу. Глибоке вивчення концепції краніосакральної біодинаміки.

  • - Дотик у полі взаємин
  • - Холістичний зсув
  • - Розгортання Дихания Життя
  • - Поле сприйняття
  • - Спокій
  • - Ресурси
  • - Патерни досвіду
  • - Вроджений план лікування
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Cередня лінія

  Дослідження хребта як функціональної одиниці та природного центру для здоров'я всього тіла, а також як провідника первинних енергій континууму "розум-тіло". Спостереження за природними відбудовами навколо цієї осі.

  • - Ембріологічне походження
  • - Споконвічне здоров'я і проект здоров'я
  • - Основна середня лінія
  • - Цілісний хребет
  • - Два полюси - крижі та потилиця
  • - Динамика спинального руху
  • - Рідинні структури хребта
  • - Основні суглоби
  • - Природні стани рівноваги
  • - Тканини, рідини і потенція
  • - Познание тела
  • - Визнання та лікування наслідків травми
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Динаміка цілістності тіла

  Дослідження принципу цілісності. Коли тіло висловлює послання і рухається як єдине ціле, ми отримуємо доступ до більшого здоров'я. Вивчення нерозривного зв'язку між тканинами, патернами і формами всього тіла. Також вивчення взаємного руху в тілі.

  • - Сполучна тканина
  • - Фасціальна мережа
  • - Взаємний натяг в мембранах
  • - Горизонтальні та поперечні структури
  • - Тіло як єдине ціле, поле як єдине ціле
  • - Робота з патернами всього тіла
  • - Моделі травми
  • - Стегнові та плечові суглоби як ключові вузли в фасціальній мережі
  • - Широкі поля сприйняття і Довгий Приплив
  • - Розвиток практики: навички оцінювання, основи діагностики, мова для опису дотику, записи лікування
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Краніотазовий резонанс

  Дослідження первинного дихання в ділянці кісток черепа й таза. Вивчення взаємного відображення двох полюсів середньої лінії і зцілюючого ефекту їхньої синхронізації.

  • - Мобільність і мотильність (рухливість) склепіння черепа і тазових кісток
  • - Патерни досвіду
  • - Специфічні резонанси
  • - Біполярний контакт
  • - Інтегрирування і ресурси
  • - Кістковомембрані прояви
  • - Резонанс ядра-периферії: середня лінія та кінцівки
  • - Развиток практики: структура сеансу лікування, терапевтичні процеси, безпека в практиці.
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Народження, запалювання і первинне здоров'я

  Дослідження внутрішньоутробного розвитку та пренатальні умови для набуття здоров'я. Біодинаміка може встановити контакт із цими ранніми силами і сприяти перерозподілу ранніх впливів. Вивчення процесу народження і того, як тіло перебудовується у відповідь на цю унікальну подію.

  • - Пренатальний досвід і душа
  • - Патерни склепіння черепа і їх резонанс
  • - Форма всього тіла при народженні і постура
  • - Розуміння самосинхронізації
  • - Процеси запалювання
  • - Наслідки, пов'язані із встановленням прив'язаності і бондингом
  • - Розуміння надособистісного
  • - Регуляція темпу і стримування
  • - Розвиток практики: посилення довіри до тілесного інтелекту, діагностика здоров'я та оцінка змін
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Вісцеральний інтелект

  Дослідження відчуттів і рухів органів - їх ембріологічне походження і вираження початкового здоров'я. Вивчення можливостей глибокого впливу терапії на їхню фізіологію.

  • - Вісцеральна нервова система
  • - Реакція «Бий-біжи» і стовбур головного мозку
  • - Лімбична система та емоції
  • - Вирази окремих органів і клінічні міркування
  • - Кишківник і наслідки, пов'язані з пуповиною
  • - Фізіологічні прояви спокою
  • - Розвиток практики: гострі та хронічні стани, робота з серйозними захворюваннями, відносини з коротко-, середньо- і довгостроковими пацієнтами
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Нейронна матриця

  Дослідження рідинного/електричного феномена центральної нервової системи в самому центрі нашого тіла. Зокрема, того, яким чином мозок відчуває і реагує на легкий дотик. Розглядаємо встановлення зв'язку з нейронним патернуванням для створення більш плавної динаміки нейронного потоку.

  • - Мозок в його цілістності
  • - Нейронний потік
  • - Шлуночки і глибокі резервуари потенції
  • - Кров і мозок
  • - Стани мозку і фасилітація нервів
  • - Розуміння природи болю
  • - Стан спокою в центральній нервовій системі
  • - Море спокою
  • - Розвиток практики: як стати успішним краніосакральним терапевтом, що реалізував себе , як утриматися на плаву, працюючи на себе
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Лицевий комплекс

  Дослідження динаміки обличчя та органів чуття. Розгляд того, як обличчя функціонує у співвідношенні з мозковим черепом, тілом у його цілісності та різноманітних взаємовідносинах. Зокрема, вивчення принципово важливого зв'язку щелепи та горла з тілом у його цілісності й того, яким чином це утворює фулькрум для потужних фізіологічних і психоемоційних виразів і стримувань.

  • - Черепні нерви та органи чуття
  • - Рухи обличчя і емоції
  • - Динаміка твердого піднебіння
  • - Щелепа і гармоніка СНЩС
  • - Эмоційна пастка та її вирази
  • - Шок і щелепа
  • - Вертикальна вісь горла
  • - Ключові суглоби нижньої частини тіла
  • - Эмпатичний практик
  • - Сила визнания і невиконання
  • - Розвиток практики: структурування фізіології емоції та болю, розвиток присутності та простоти під час сеансу лікування
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Глибше занурення в поле взаємин

  Вагітність, пологи і ранній період життя являють собою глибокий період становлення. Ці перші моменти можуть визначити багато аспектів нашого здоров'я і природи, які вплинуть на решту нашого життя. Краніосакральна терапія пропонує глибоке розуміння цих подій і за допомогою унікального і глибокого контакту з системою людини може сприяти прояву вродженої життєвої сили в кожному індивіді. Ефективне використання цих навичок може допомогти розвитку ембріона, плода, дитини та матері.

  • - Резонанс матері і дитини
  • - Лікування вагітної жінки та визнання присутності дитини
  • - Фізіологічні зміни під час вагітності.
  • - Стани, які можуть розвинутися у внутрішньоутробному періоді.
  • - Природні пологи
  • - Ускладнення під час пологів, медична модель через краніальну призму
  • - Післяпологовий період і зміни, що відбуваються
  • - Лікування матері та дитини вперше
  • - Вираження здоров'я / вираження травми у матері, немовлят і дітей
  • - Фізіологічні відмінності у маленької дитини
  • - Лікування немовлят від 8 до 18 місяців
  • - Збереження нейтральності практикуючого фахівця в складних обставинах
  • - Розвиток вербальних навичок
  • - Навички присутності
  • - Самодопомога практикуючого фахівця і роль супервізії в практиці
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Клітинний інтелект

  На цьому семінарі ми розглянемо те, як реакція організму є цілісною за своєю природою. Нервова система, ендокринна система та імунна система нерозривно пов'язані й доповнюють одна одну, справляючи спільний вплив на наші емоційні та психологічні стани. Теорія прив'язаності та нейробіологія розглядатимуться як теорії, що сприяють нашому розумінню того, що ховається за фізичними та емоційними адаптаціями поряд із практичними способами привнести ці знання в процедурний кабінет і практикувати воістину цілісний підхід до системи вашого клієнта.

  • - Феномен гіпоталамо-гіпофизарно-наднирникової (HPA) осі.
  • - Метаболичні поля і щитовидна залоза
  • - Потенція іммунної системи та імунних органів.
  • - Гормональна матриця молекулярної рідини
  • - Регулювання нейроендрокринної імунної системи.
  • - Розуміння стрессової реакції, реакції запалення
  • - Розвиток практики: побудова вашої практики, юридичні вимоги, безперервний розвиток
  • іконка

   Тривалість: 5 днів

 • Міжсемінарне навчання

  Письмові завдання, практика та особиста терапія допоможуть вам глибше освоїти матеріал і навички. Також, це допоможе вам і колективу викладачів зрозуміти, як ви просуваєтеся. Ми будемо супроводжувати вас регулярним зворотнім зв'язком і підтримкою. Перша категорія завдань виконується до кожного наступного семінару. Друга категорія завдань виконується протягом усього навчання і здається перед його завершенням. Виконання всіх завдань є обов'язковим для сертифікації.

  • - Написання тематичних ессе
  • - Підсумковий огляд і власні запитання
  • - Нотатки практичних сесій
  • - Виконання вправ з описом
  • - Малювання анатомічних структур
  • Терміни: мін за 14 днів до наступного семінару

  • - Провести 3 випадки по 8 сесій
  • - Написати дипломну роботу
  • Терміни: мін за 14 днів до семінару 9

  • - Провести 150 сесій безкоштовної терапії в рамках навчання
  • - Взяти 16 сесій особистої терапії
  • Терміни: мін за 14 днів до семінару 10

іконка

Графік навчання:

 • Ознайомчий семінар: Мистецтво
  терапевтичного дотику

  • Початок

   29.06.2024

  • Завершення

   29.06.2024

  • Викладач

   Максим Усольцев

  • Місто

   Київ

  • >
 • Сем 1: Дотик у полі взаємин

  • Початок

   27.11.2024

  • Завершення

   01.12.2024

  • Викладач

   Джозеф Штайнер

  • Місто

   Київ

 • Сем 2: Cередня лінія

  • Початок

   26.02.2025

  • Завершення

   02.03.2025

  • Викладач

   Стів Хейнс

  • Місто

   Київ

 • Сем 3: Динаміка цілістності тіла

  • Початок

   21.05.2025

  • Завершення

   25.05.2025

  • Викладач

   Стів Хейнс

  • Місто

   Київ

 • Сем 4: Краніотазовий резонанс

  • Початок

   03.09.2025

  • Завершення

   07.09.2025

  • Викладач

   Джозеф Штайнер

  • Місто

   Київ

 • Сем 5: Народження, запалювання і первинне здоров'я

  • Початок

   19.11.2025

  • Завершення

   23.11.2025

  • Викладач

   Стів Хейнс

  • Місто

   Київ

 • Сем 6: Вісцеральний інтелект

  • Початок

   11.02.2026

  • Завершення

   15.02.2026

  • Викладач

   Джозеф Штайнер

  • Місто

   Київ

 • Сем 7: Нейронна матриця

  • Початок

   06.05.2026

  • Завершення

   10.05.2026

  • Викладач

   Стів Хейнс

  • Місто

   Київ

 • Сем 8: Лицевий комплекс

  • Початок

   15.07.2026

  • Завершення

   19.07.2026

  • Викладач

   Джозеф Штайнер

  • Місто

   Київ

 • Сем 9: Глибше занурення в поле взаємин

  • Початок

   07.10.2026

  • Завершення

   11.10.2026

  • Викладач

   Стів Хейнс

  • Місто

   Київ

 • Сем 10: Клітинний інтелект

  • Початок

   09.12.2026

  • Завершення

   13.12.2026

  • Викладач

   Джозеф Штайнер

  • Місто

   Київ

іконка

Викладачі програми навчання біодинаміки

іконка

Акредитація

Після успішного завершення навчання, випускники будуть сертифіковані як біодинамічні краніосакральні терапевти (BCST). Імена фахівців будуть внесені до трьох реєстрів: Інститут Біодинаміки, Body College и International Affiliation of Biodynamic Trainings (IABT).

іконка

Переваги навчання BCST в Інституті Біодинаміки

 • іконка

  Команда досвідчених і відомих у всьому світі наставників, які створюють відкритий навчальний простір, що сприяє дослідженню;

 • іконка

  Цілісна програма навчання з практикою та супроводом між семінарами, що робить його самодостатнім і сприяє випуску ефективних, успішних практикуючих фахівців;

 • іконка

  Співвідношення учнів і викладачів, що сприяє підтримуючій груповій динаміці та чуйному зворотньому зв'язку - до 24 студентів у групі, яких супроводжують основні наставники та сертифіковані асистенти, 1 до 5 студентів;

 • іконка

  Ми приймаємо на навчання мотивованих студентів готових пройти все навчання, що формує потужний колектив для зростання та комфортну атмосферу;

 • іконка

  Для підтримки процесу навчання, курс забезпечується докладними методичними матеріалами з 60-70 стор для кожного семінару;

 • іконка

  Для кращого засвоєння програми, ми надаємо довічний доступ до відео записів семінарів (з високою якістю запису) та інших матеріалів;

 • іконка

  Існує студентська клініка для напрацювання впевненості в практиці;

 • іконка

  Видаємо одну з найкращих у світі сертифікацій;

 • іконка

  Навчання супроводжується професійним перекладом;

 • іконка

  Надаємо гнучкі способи оплати навчання;

 • іконка

  Є перспектива післядипломного підвищення кваліфікації та зростання, а також оплачувана участь, як асистента, у наступних курсах та інших проєктах нашого Інституту.

іконка

Вартість навчання біодинамічної краніосакральної терапії

У групі зможе взяти участь до 24 осіб. Для резервування місця вноситься депозит 680 євро - це плата за перший семінар. Далі йде на вибір один зі способів оплати:

1. Частинами (440 € экономії). Перший внесок 1500€, який необхідно сплатити на 1 семінарі. Другий внесок 1500€, оплата на 3 семінарі. Третій внесок 1500€, оплата на 5 семінарі. Четвертий внесок 1500€, оплата на 7 семінарі. Повна вартість навчання (разом із депозитом) для України зараз становить 6680€ замість 7̶6̶5̶0̶€̶, як в сусідніх країнах.

2. Кредитний. 23 щомісячних платежів у розмірі 280€. Перший внесок необхідно зробити на першому семінарі. Наступні платежі здійснюються до 30 числа, кожного наступного місяця. Повна вартість навчання (разом із депозитом) для України зараз становить 7120€ замість 8̶0̶0̶0̶€̶, як в сусідніх країнах.

Правила та додаткові витрати. Участь підтверджується зобов'язанням сплатити повну вартість курсу. Оплата відбувається в гривні за курсом на день оплати. Вам треба узгодити курс валют з організатором. Плата не підлягає поверненню. Індивідуальна терапія оплачується окремо за погодинною ставкою терапевта в нашій клініці. Можуть бути додаткові витрати якщо ви здаєте домашнє завдання або вносите оплату не у встановлені терміни.

іконка

Запис на навчання БКСТ

Перед курсом буде проведено співбесіду - важлива частина прийняття на навчання. Мається на увазі, що кандидати вже відвідали кілька прийомів у сертифікованого терапевта або відвідали вступний семінар і вивчили наші відкриті матеріали. Важливо, щоб потенційні кандидати мали правильні наміри та досвід для початку навчання, оскільки це вимагає великих особистих і терапевтичних зусиль.

Переконайтеся, що ви зможете відвідати всі заплановані модулі навчання, а також добре ознайомились з правилами участі. Кількість місць на цій програмі обмежена - 24 студенти. Тому, якщо ви зацікавлені, будь ласка, записуйтеся заздалегідь у лист очікування. Наші контакти для зв'язку та консультації нижче. З радістю проконсультуємо вас.

іконка

Питання про навчання BCST

 • Де дізнатись більше про Біодинамику? Матеріали

  У нас є сторінка Клініки Біодинаміки, де ми прагнули ясно і всебічно передати суть Біодинамічної краніосакральної терапії. Обов'язково прочитайте, якщо ви цього ще не зробили. Також, один з найкращих способів ознайомитися з напрямком Біодинаміки - це відчути роботу методу на собі в якості клієнта нашої клініки. Ви можете записатися на очну сесію у Києві.
  • опис методу
  • Ми підготували матеріали для людей, які зацікавлені навчанням Біодинамічної краніосакральної терапії. Важливі статті та записи вебінарів з нашими викладачами, які допоможуть вам поглибитися в суть. Перейдіть за посилання та отримайте безкоштовний доступ до матеріалів.
  • Ознайомчі матеріали
  • У графіку навчання ви можете знайти дати одноденних очних ознайомчих семінарів. Вони не є обов'язковими для вступу, але можуть дати дійсно гарне уявлення про навчанняя, метод та допомогти вам прийняти рішення стосовно вступу. Також ви можете попросити організатора відвідати годину навчання, яке проходить зараз, щоб відчути атмосферу та познайомитись з викладачем.
  • Ми стараємось робити гарні публікації та прямі ефіри про Біодинаміку в наших соц мережах:
  • іконка

   Інстаграм сторінка

  • іконка

   Телеграм канал Інституту

  • іконка

   Фейсбук сторінка

 • Наскільки важливий досвід терапії для вступу?

  Біодинаміку можуть освоїти всі але для цього важливо мати особисту мотивацію, організувати для себе достатню кількість практики та слідувати нашій программі. Психолог ви, остеопат, краніосакральний терапевт чи взагалі вперше вирішили вступити на шлях терапії, принципи Біодинаміки настільки унікальні, що для багатьох це буде новий досвід.
  • Для людей, які вже мають досвід проведення тілесної терапії, інколи потрібне зусилля, щоб змінити свою звичку роботи і справді перейти до біодинамічних принципів. З іншого боку вам легше організувати собі практику і будуть корисні ваші знання в галузі анатомії або в цілому роботи з людиною.
  • Для людей, які вперше входять в тілесну терапію - хороша новина, що вам не треба перевчатися, ваші руки одразу будуть засвоювати біодинамічну мову спілкування з цілюстністю людини. Можливо вам знадобиться більше зусиль, щоб почати проводити практичні сесії.
  • Навчальний курс включає анатомічний аспект, однак, якщо у вас немає фонових знань або відповідної освіти, вам може знадобитися пройти додатковий курс анатомії та фізіології в рамках програми домашнього навчання, щоб отримати більш повне уявлення про фізичні процеси в тілі та завершити навчання.
  • Деяки студенти можуть потребувати більше власної терапії, щоб краще саморегулюватися, бути більш заземленним та в кращому зв'язку зі світом відчуттів свого тіла, щоб бути більш чутливим до процессів під час проведення сесій.
 • Чи приїжджатимуть зараз викладачі в Україну?

  Однозначно, так! Вони вже їздять навчати потік навчання 2021-2024. Починаючи з лютого 2023 року, наші викладачі продовжують приїжджати кожні два-три місяці до Києва або до Ужгорода.
  • Якщо не виходить відвідати усі дні або модулі навчання?

   Навчання передбачає відвідування всіх днів і модулів навчання для Міжнародної сертифікації. Якщо ваші життєві обставини змушують вас пропустити якусь кількість днів навчання або навіть семінар, у нас є три способи наздогнати пропущене:
   • 1. Практичну частину ви зможете наздогнати з вашим наставником. Наставник це асистент або молодший викладач закріплений за вами. За один день пропущеного семінару треба взяти 1 годину роботи з наставником. Або 6 годин, якщо ви пропустили цілий семінар. Час наставника оплачується окремо. Цей спосіб працює тільки для одного пропущеного семінару. Якщо більше пропусків на курсі дивіться 2й спосіб.
   • 2. Пройти аналогічний семінар з наступним потоком навчання. Не потрібні додаткові витрати. Але доведеться достатньо довго очікувати, щоб завершити навчання та отримати сертифікацію.
   • 3. Пройти аналогічний семінар за кордоном у наших викладачів. Цей варіант вимагає багато додаткових витрат і гарне володіння англійською мовою.
   • Зверніть увагу, що основний план оплати не змінюється в залежності від ваших пропусків. А також, усім студентам ми надаємо доступ до відео запису високої якості та видаємо методичні матеріали.
  • Які терміни виконання вимог для сертифікації?

   Для сертифікації потрібно виповнити всі умови навчання, а саме повна оплата навчання, відвідання всіх семінарів, вашими наставниками повинні бути прийнятті домашні завдання та дипломна робота, вам потрібно провести 150 сесій безкоштовної терапії в рамках навчання та отримати 16 сесії власної терапії від сертифікованого терапевта нашого інституту.
   • Якщо ви не встигаєте виконати вимоги до дня сертифікації вам буде дано 6 місяців додатково, щоб завершити їх. При цьому щомісяця ви маєте брати додатково 2 години супервізії у тьютора. Супервізія оплачується окремо.
   • Якщо за додаткових 6 місяців ви не виконуєте вимоги вам доведеться почати своє навчання спочатку, щоб отримати сертифікацію.
   • Домашні завдання здаються за 14 днів до кожного наступного семінару. Дипломна робота здається за 14 днів до семінару 9. Наші тьютори виділяють цей час, щоб перевірити ваші роботи та дати зворотний зв'язок. Якщо ви здаєте завдання з запізненням нашій команді доводиться додатково виділяти час. У випадку здачі завдань з запізненням ви додатково оплачуєте 20 євро тьютору за кожну роботу. Або вартість години роботи тьютора, якщо це стосується перевірки дипломної роботи відправленної з запізненням.
  • Ще правила про участь та оплату

   Ми стараємося створити багато підтримки під час навчання, а також робимо можливим максимально якісне навчання в Україні. Саме для цього в нас існують певні рамки про які ми повинні вас повідомити та з якими ви погоджуєтесь поступивши на навчання.
   • Організатор має право відмовити в участі, якщо наміри або рівень знайомства з методом не відповідає нашим потребам або є перетин ролей або інші обставини, які можуть заважати процесу навчанню.
   • Організатор має право змінювати дати та місце проведення семінарів. Також організатор може міняти місцями теми семінарів та додавати або змінювати викладачів, якщо в цьому виникає потреба.
   • Індивідуальна терапія оплачується окремо за погодинною ставкою терапевта в нашій клініці. Тобто не входить в оплату навчання, що дає вам можливість вибору терапевта. Зараховуються тільки ті сесії, які ви проходите після початку навчання. Якщо у вас немає можливості відвідувати нашу клініку або сесії асистентів навчання, при обґрунтованих причинах, ми допоможемо знайти та обрати іншого терапевта, який входить до Міжнародної Асоціації Біодинамічних Тренінгів. В такому випадку стиль роботи, глибина та якість роботи може відрізнятись.
   • Участь підтверджується зобов'язанням сплатити повну вартість курсу. Плата не підлягає поверненню. Окрім випадків, коли організатор вирішив відмовитись від проведення навчання або проведення навчання неможливе більше ніж 3 місяці після заявленної дати навчання.
   • За неоплату навчання у встановлені строки є штрафи в розмірі 20 євро. Ми підемо на зустріч, якщо у вас є обґрунтовані життєві обставини, які роблять неможливу оплату в строк і ви завчасно попередили організатора про це. У випадках, якщо ми пішли вам на зустріч і дозволили зробити оплату пізніше, а ви вирішили покинути після цього навчання - вам все одно потрібно доплатити цю різницю.
  • Де у світі визнається сертифікація?

   Наш диплом підтверджує кваліфікацію біодинамічного краніосакрального терапевта (BSCT) після успішного завершення 700-годинного курсу протягом двох років та виконання всіх теоретичних і практичних вимог.
   • Сертифікація визнана у Великій Британії, Канаді, Швейцарії, Північній Америці, у більшості країн Європи, Австралії, Новій Зеландії та Південно-східній Азії. Цей список розвивається. В деяких країнах, як наприклад Велика Британія або Швейцарія ви можете приймати людей навіть по страховці.
   • Але визнана це не означає, що сертифікації достатньо, щоб там вільно працювати. Багато залежить від вашого громадянства, дозволу на проживання та офіційне працевлаштування.
   • Деякі держави ставлять вимоги на обов'язкове проходження місцевого навчання на знання мови, а також іноді, як, наприклад, у Латвії, вимагають специфічне місцеве навчання для роботи з людьми не зважаючи на вашу освіту. Якщо у вас стоїть мета працювати в іншій державі, як Біодинамічний краніосакральний терапевт, важливо врахувати ці тонкощі і уточнити щодо конкретної країни.
   • В Україні достатньо оформлення, як ФОП на певні кведи, щоб працювати, як біодинамічний краніосакральний терапевт. Або працевлаштуватися до клініки або терапевтичного центру.
  іконка

  Відгуки про краніосакральну біодинаміку

  Якщо є питання, то напишіть або подзвоніть нам: +380 96 544 75 58